เงื่อนไขการเช่ารถ

0
2398
  • ผู้เช่ารถ ต้องมีอายุ 20 ปี
  • ผู้ขับขี่รถ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์
  • เช่ารถเป็นรายวันครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง
  • ส่งรถคืนเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท ถ้าเกิน 5 ชั่วโมง คิดเพิ่ม เป็น 1 วัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้