วิธีจัดการขนส่งสาธารณะให้ปลอดไวรัสโคโรนา 19

0
523

การเดินทางเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน เดินทางไปเที่ยว หรือเดินทางไปธุระต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเลือกการเดินทางประเภทขนส่งสาธารณะเพื่อใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน

ขนส่งสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นการเดินทางที่ใครต่อใครก็ต่างใช้บริการและเข้าถึงได้สะดวก โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่มีการใช้บริการอย่างแน่นขนัดตลอดแทบทั้งวัน และในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ตอนนี้ทำให้การเดินทางประเภทนี้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดจากคนสู่คนมากขึ้น และยังมีอีกหลายคนที่ยังจำเป็นต้องใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อใช้การเดินทาง

สำหรับการเดินทางประเภทรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารประจำทางที่เป็นที่นิยมใช้กันเป็นหลัก มีผู้คนมากมายที่เข้าไปแออัดในรถยนต์คันนั้นหรือรถไฟฟ้าขบวนนั้นโดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ ดังนั้นผู้ที่ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะประเภทนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการฆ่าเชื้อ ดูแลความสะอาด อย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในชั่วโมงเร่งรีบที่ผู้โดยสารแออัดในบริเวณที่จำหน่ายตั๋วโดยสารที่คนไปยืนรอจำนวนมาก ห้องสุขา หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นต้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง เช่น เพิ่มจุดจำหน่าย การเปิดช่องทางจำหน่ายในระบบออนไลน์ เพื่อลดการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของผู้โดยสาร เน้นความสะอาดจุดเสี่ยงซึ่งเกิดจากผู้โดยสารมีการสัมผัสบ่อย เช่น ราวจับในรถ ที่จับประตู ที่เท้าแขน ปุ่มกดจำหน่ายตั๋ว โดยสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอกอฮอล์ 70% จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในจุดที่เข้าถึงง่าย เช่น บริเวณทางขึ้นรถโดยสารประจำทาง จุดจำหน่ายตั๋ว สำหรับพนักงานผู้ให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นทำความสะอาดมือให้บ่อยครั้งด้วยน้ำสบู่และแอลกอฮอล์เจล และสังเกตอาการของเพื่อนร่วมงาน ผู้โดยสาร หากพบอาการน่าสงสัยจากการติดเชื้อให้รายงานและให้บุคคลนั้นไปพบแพทย์โดยเร็ว

วิธีการดูแลและป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ในขนส่งสาธารณ

นอกจากนี้เรายังมีการเดินทางอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเดินทางด้วยรถสาธารณะไม่ประจำทาง ได้แก่ รถตู้โดยสาร หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า รถตู้วิน รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และการเดินทางประเภทนี้ก็สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้การเดินทางประเภทนี้

ดังนั้นผู้ให้บริการควรใส่ใจและมีมาตรการป้องกันที่เด็ดขาดที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสมากขึ้น มาตรการที่สามารถทำได้ เริ่มจากการให้ความรู้ ข้อปฏิบัติท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่บุคลากร ทำความสะอาดจุดเสี่ยง นั่นก็คือ จุดรอขึ้นรถ เคาน์เตอร์ที่ผู้โดยสารเข้ามาติดต่อ เป็นต้น รวมถึงการทำความสะอาดยานพาหนะ ได้แก่ เบาะที่นั่ง ที่เท้าแขน ราวจับเหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ แฮนด์มอเตอร์ไซค์ ซึ่งล้วนเป็นจุดที่มีการสัมผัสจากผู้โดยสารหลายครั้ง ทั้งนี้ถ้าหากเป็นรถยนต์ก็สามารถเพิ่มการถ่ายเทของอากาศได้ด้วยการลดกระจกลงเล็กน้อย ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะมีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก และที่สำคัญถ้าหากผู้ให้บริการมีอาการป่วยและมีอาการที่คาดว่าสงสัยจากการติดเชื้อควรแจ้งให้บริษัทต้นสังกัดรับทราบ และทางบริษัทควรที่จะพิจารณาให้หยุดงานและควรให้พบแพทย์ทันที

วิธีการดูแลและป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ในรถสาธารณะไม่ประจำทาง

การรับมือการระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนา 19 นี้ จะต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกฝ่าย มีมาตรการป้องกัน ใส่ใจการทำความสะอาดและดูแลตนเองให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งตัวเราและคนรอบข้าง
 สามารถสอบถามความรู้และมาตรการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก:https://resourcecenter.thaihealth.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้